kerkelijke activiteiten raad


De kerkelijke gemeente ondersteunen in activiteiten en een visie ontwikkelen voor de toekomst; daarbij rekening houdend met alle belangen van alle kerkelijk leden.

 

Activiteiten o.a.:

  • Coördinatie van bijzondere diensten
  • Organisatie van zondagsavonddiensten
  • Organisatie van jeugdbijeenkomsten op zondagmiddag
  • Beheer financiële zaken bijzondere diensten en aanverwante zaken
  • Commissies samenstellen t.b.v. bijzondere kerkelijke activiteiten 
    (40-dagentijd, advent, enz.)
  • Het houden van vergaderingen, zo vaak als nodig