ZWO-commissie


Werelddiaconaat

Solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld, waar dan ook. Dat is een taak waarvoor de kerk zich wil inzetten. Plaatselijk wordt het buitenlandse diaconale werk gedaan door ZWO-commissies. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie houd zich vooral bezig met voorlichting, fondsenwerving en toerusting. Op landelijk niveau heeft de Protestantse Kerk in Nederland haar uitvoerende diaconale taken in binnen- en buitenland toevertrouwd aan Kerkinactie. Het werk van Kerkinactie in het buitenland gebeurt vaak in samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse. Bij sommige projecten in of buiten Nederland werkt Kerkinactie samen met ICCO, de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (www.icco.nl).